CZ | SK | EN

Záruka kvality

Simply You Pharmaceuticals a.s.

Dôraz na kvalitu prípravkov

Simply You Pharmaceuticals výrazne investuje, v rámci strategických aliancií, do dlhodobých globálnych výskumno vývojových projektov. Prípravky spoločnosti patria svojou kvalitou a pridanou hodnotou medzi to najlepšie, čo môže v dnešnej dobe modernej farmácie ponúknuť.
Výrobné procesy prebiehajú v súlade s pravidlami správnej výrobnej praxe (GMP). Použité suroviny sú štandardizované na obsah účinných látok. Súčasne sa vykonávajú nadštandardné kontroly mikrobiológie, ťažkých kovov, biologickej dostupnosti, vstrebateľnosti a ďalších parametrov.
Simply You Pharmaceuticals uvádza prípravky na trh v plnom súlade s miestnou legislatívou a procesy kontroly kvality sú nastavené nad rámec legislatívnych predpisov Českej i Slovenskej republiky.


Výskum a vývoj

Jednou z predností Simply You Pharmaceuticals je moderný výskum, na ktorom strategicky a exkluzívne spolupracuje so skupinou výskumných ústavov a centier na čele s IINSTITUTEM.
Zo systému špecializovaného vývoja a výskumu vzíde každoročne niekoľko originálnych a špecificky zdokumentovaných výstupov. Cieľom výskumu je predovšetkým dostatočne a presne definovať a štandardizovať prírodne aktívnu zložku a dokázať jej bezpečnosť a biologickú efektivitu v predklinických a klinických experimentoch. Dôležitých úspechov bolo dosiahnuté počas výskumu mnohých originálnych aktívnych zložiek, ako sú Clavertin 11 ®, Magistérium ®, BDI Glukán, LED komplex, MICROZOME ® a ďalšie.
Kontrolné metodické stanovenie obsahov vybraných účinných prírodných látok je veľmi významným krokom v oblasti zvyšovania kvality prípravkov. V prostredí farmaceutických laboratórií prechádzajú nezávislou, náročnou a podrobnou kontrolou kvality napríklad produkty Silymarín DUO, DonnaHAIR ®, Hliva ustricová Imunit ®, ArginMax ®, Clavin ®,HemoStop ® a iné.

<< Späť