CZ | SK | EN

Sociálna zodpovednosť spoločnosti

Simply You Pharmaceuticals a.s.

Simply You Pharmaceuticals a.s. si je vedomá záväzku voči našej spoločnosti, a preto dlhodobo podporuje projekty mnohých nadácií a charitatívnych organizácií, napríklad Vodicí pes, O.S., Aliance žen s rakovinou prsu o.p.s., Česká asociace paraplegiků – CZEPA a niektoré ďalšie .

  Škola pro výcvik vodicích psů pro nevidomé a Vodicí pes, o.s.     Aliance žen s rakovinou prsu     Česká asociace paraplegiků – CZEPA  

<< Späť